Рагон 14 ООД - служба по трудова медицина

За нас

Служба по трудова медицина "РАГОН 14" ООД предоставя комплексно обслужване по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Нашите услуги обхващат пълния обем от задължителни дейности съгласно ЗЗБУТ и Наредба № 14 на МЗ.

Служба по трудова медицина "РАГОН 14" ООД е регистрирана в Министерство на здравеопазването под № 575 / 04.07.2014 г.

СТМ Рагон 14 обслужва над 100 фирми от цялата страна. Наши клиенти са Столичен инспекторат по образование, 57 Испанска гимназия Сезар Вайехо, 96 СОУ Лев Толстой, 40 СОУ Луи Пастьор, 19 СОУ Елин Пелин, Окръжен, Районен и Административен съд в Перник и в Монтана, Районен съд Лом, Сандански, Петрич, Сливница, РС Инженеринг, ЕОС АД, Булмес трейдинг АД, Ию Съндей АД, Рестохнолоджи АД, АСМ – БГ инвестиции и редица други фирми.

Службата разполага с вискотехнологична диагностична апаратура и предлага извършване на профилактични медицински прегледи на място в офиса на клиента, както и в собствения офис. Прегледите се извършват от висококвалифицирани медицински специалисти от Медицинска и Военно-медицинска академия, ИСУЛ и др.